WebMaster Roland Waax
Augusti 2007
 Husläkare
Anders Drejare
hälsar sina patienter
välkomna till läkarhuset på Drottninggatan.
> TILL LÄKARSIDAN
   
 
 
> BOKEN LUCIA - En roman
  LÄKARPRAKTIK
ANDERS DREJARE
Aktuellt DROTTNINGGATAN 11 - HUDIKSVALL
  ALERT FöretagsHälsoVård
ULLA ARESKOUG
För företag som har överenskommelse om årliga hälsokontroller för anställda enligt ett program.
Hälsoundersökning utförs av sköterska med hälsoformulär, provtagning, blodtryck, vikt, längd, syn, urinprov. EKG för alla vid första undersökningen och sedan var 5:e år efter 50 års ålder. Individuella tillvalsmöjligheter finns.
För nyanställda görs första hälsoundersökningen inom en månad efter kontakt med - ALERT företagshälsovård.
I avtalet ingår även kostnadsfri rådgivning, och förfrågningar via telefon, fax eller mail.
Ulla Areskoug och Cina Blom
Hälsar sina kunder välkomna !
Telefon 0650 - 168 40
TILL STARTSIDAN CINA BLOM